22 729-32-21

22 729-57-69


  • Rejestracja
  • Rejestracja
  • Rejestracja
  • Rejestracja
  • Rejestracja
  • Rejestracja
BADANIA PRYWATNE PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Rejestracja


Rejestracja odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00:
• na podstawie zgłoszenia osobistego lub za pośrednictwem osoby trzeciej
• telefonicznie
22 729 57 69
22 729 32 21
Prowadzimy zapisy na wizyty lekarskie i na badania na określoną godzinę.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2013 prawo do świadczeń zdrowotnych jest weryfikowane przed każdą wizytą lekarską przez podanie numeru PESEL i potwierdzenie tożsamości jednym z wymienionych dokumentów: dowodem osobistym, paszportem albo prawem jazdy, a w przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, do ukończenia 18 roku życia - aktualną legitymacja szkolną.

Jeżeli NFZ nie potwierdza uprawnień, to pacjent swoje prawo do świadczeń może udokumentować poprzez:
przedstawienie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń,
złożenie pisemnego oświadczenia o przysługującym mu prawie do świadczeń,
i okazanie dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy albo legitymacji szkolnej w przypadku osoby, która nie ukończyła 18. roku życia.

W przypadkach nagłych (np.: wysoka gorączka, ból w klatce piersiowej) pacjenci przyjmowani są poza kolejnością.
W sytuacji, gdy stan zdrowia pacjenta budzi zaniepokojenie, a nie ma już wolnych terminów na dany dzień, prosimy o pozostawienie numeru telefonu w rejestracji - nasz lekarz skontaktuje się z Państwem.

Jak zostać naszym pacjentem

• Warunkiem korzystania z bezpłatnych usług medycznych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej jest wypełnienie deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej oraz posiadanie uprawnień do świadczeń zdrowotnych.
Formularz deklaracji można pobrać ze strony internetowej lub otrzymać w Rejestracji.
W przypadku zapisów do poradni specjalistycznych należy przedstawić skierowanie do lekarza specjalisty i podać numer PESEL. Skierowanie nie jest wymagane do poradni ginekologicznej.

Nocna i świąteczna opieka lekarska w powiatowym szpitalu na Wrzesinie

Od 1 stycznia 2013 r. nocna i świąteczna pomoc medyczna udzielana jest w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie przy ul. Armii Krajowej 2/4.
Lekarz dyżurujący udziela porad z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w nowym budynku szpitala przy ul. Armii Krajowej 2/4 w dni powszednie w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego, w weekendy oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego. Pomoc lekarska udzielana jest w przypadkach nagłych, w godzinach kiedy poradnia POZ, w której leczony jest pacjent jest już nieczynna i kontakt z lekarzem prowadzącym jest niemożliwy. Będą również wykonywane zlecenia stałe lekarza rodzinnego celem zachowania ciągłości leczenia w siedzibie NPL i w szczególnych przypadkach w domu chorego. Do dyspozycji pacjentów są zespoły lekarsko-pielęgniarskie sprawujące opiekę stacjonarną i wyjazdową.

Przed wizytą u lekarza należy zgłosić się do rejestracji zlokalizowanej w szpitalu (na wprost wejścia głównego do szpitala) i okazać dokument stwierdzający tożsamość i numer PESEL. Kontakt telefoniczny do rejestracji tel. 22 758 67 14. Wizyty domowe realizowane są w terminie ustalonym przez NFZ tj. do 2 godzin.
Ubezpieczeni w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia mogą korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej opieki.

Do nagłych przypadków, które wymagają natychmiastowej interwencji, należy wzywać ratownictwo medyczne.

TELEFON POGOTOWIA RATUNKOWEGO:
112
999Pliki do pobrania


DEKLARACJA WYBORU LEKARZA
KARTA PRAW PACJENTA
VADEMECUM PACJENTA
PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH W 2018 R.

BEZPŁATNE SZCZEPIENIA PRZECIWKO GRYPIE DLA SENIORÓW Z BRWINOWA

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na BEZPŁATNE SZCZEPIENIE PRZECIWKO GRYPIE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BRWINÓW URODZONYCH W 1953 ROKU I WCZEŚNIE. w ramach "Programu pro... »ODRA - PRZYDATNE INFORMACJE

Odra to bardzo zaraźliwa choroba wirusowa wywołana przez RNA wirusa z rodziny Paramyxoviridae. Jedynym rezerwuarem zakażenia jest chory człowiek. Po zetknięciu się z nim ryzyko zachorowania... »


Nocna i świąteczna pomoc lekarska

Szpital na Wrzesinie
SPZZOZ w Pruszkowie
ul. Armii Krajowej 2/4
05-805 Pruszków
tel: 22 758 67 14

Galeria zdjęć