22 729-32-21

22 729-57-69


  • Rejestracja
  • Rejestracja
  • Rejestracja
  • Rejestracja
  • Rejestracja
  • Rejestracja
BADANIA PRYWATNE PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Rejestracja


Rejestracja odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00:
• na podstawie zgłoszenia osobistego lub za pośrednictwem osoby trzeciej
• telefonicznie
22 729 57 69
22 729 32 21
Prowadzimy zapisy na wizyty lekarskie i na badania na określoną godzinę.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2013 prawo do świadczeń zdrowotnych jest weryfikowane przed każdą wizytą lekarską przez podanie numeru PESEL i potwierdzenie tożsamości jednym z wymienionych dokumentów: dowodem osobistym, paszportem albo prawem jazdy, a w przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, do ukończenia 18 roku życia - aktualną legitymacja szkolną.

Jeżeli NFZ nie potwierdza uprawnień, to pacjent swoje prawo do świadczeń może udokumentować poprzez:
przedstawienie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń,
złożenie pisemnego oświadczenia o przysługującym mu prawie do świadczeń,
i okazanie dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy albo legitymacji szkolnej w przypadku osoby, która nie ukończyła 18. roku życia.

W przypadkach nagłych (np.: wysoka gorączka, ból w klatce piersiowej) pacjenci przyjmowani są poza kolejnością.
W sytuacji, gdy stan zdrowia pacjenta budzi zaniepokojenie, a nie ma już wolnych terminów na dany dzień, prosimy o pozostawienie numeru telefonu w rejestracji - nasz lekarz skontaktuje się z Państwem.

Jak zostać naszym pacjentem

• Warunkiem korzystania z bezpłatnych usług medycznych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej jest wypełnienie deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej oraz posiadanie uprawnień do świadczeń zdrowotnych.
Formularz deklaracji można pobrać ze strony internetowej lub otrzymać w Rejestracji.
W przypadku zapisów do poradni specjalistycznych należy przedstawić skierowanie do lekarza specjalisty i podać numer PESEL. Skierowanie nie jest wymagane do poradni ginekologicznej.

Nocna i świąteczna opieka lekarska w powiatowym szpitalu na Wrzesinie

Od 1 stycznia 2013 r. nocna i świąteczna pomoc medyczna udzielana jest w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie przy ul. Armii Krajowej 2/4.
Lekarz dyżurujący udziela porad z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w nowym budynku szpitala przy ul. Armii Krajowej 2/4 w dni powszednie w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego, w weekendy oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego. Pomoc lekarska udzielana jest w przypadkach nagłych, w godzinach kiedy poradnia POZ, w której leczony jest pacjent jest już nieczynna i kontakt z lekarzem prowadzącym jest niemożliwy. Będą również wykonywane zlecenia stałe lekarza rodzinnego celem zachowania ciągłości leczenia w siedzibie NPL i w szczególnych przypadkach w domu chorego. Do dyspozycji pacjentów są zespoły lekarsko-pielęgniarskie sprawujące opiekę stacjonarną i wyjazdową.

Przed wizytą u lekarza należy zgłosić się do rejestracji zlokalizowanej w szpitalu (na wprost wejścia głównego do szpitala) i okazać dokument stwierdzający tożsamość i numer PESEL. Kontakt telefoniczny do rejestracji tel. 22 758 67 14. Wizyty domowe realizowane są w terminie ustalonym przez NFZ tj. do 2 godzin.
Ubezpieczeni w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia mogą korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej opieki.

Do nagłych przypadków, które wymagają natychmiastowej interwencji, należy wzywać ratownictwo medyczne.

TELEFON POGOTOWIA RATUNKOWEGO:
112
999Pliki do pobrania


DEKLARACJA WYBORU LEKARZA
KARTA PRAW PACJENTA
VADEMECUM PACJENTA
KALENDARZ SZCZEPIEŃ 2020 R.

Nowe godziny pracy gabinetu zabiegowego

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów, informujemy, iż od 01.01 br. punkt pobrań gabinetu zabiegowego czynny będzie we wtorki i czwartki od godziny 7.30 ... »BEZPŁATNE SZCZEPIENIE PRZECIWKO HPV – III DAWKA

Lecznica Rodzinna ALFA zaprasza na szczepienia przeciwko HPV dla dziewcząt urodzonych w 2004 roku, które są mieszkankami gminy Brwinów. Koszt szczepienia pokrywany jest w całości z budżetu g... »


Nocna i świąteczna pomoc lekarska

Szpital na Wrzesinie
SPZZOZ w Pruszkowie
ul. Armii Krajowej 2/4
05-805 Pruszków
tel: 22 758 67 14

Galeria zdjęć